Author:

43 thoughts on “WWE Main Event Moments – WWE Top 10”

 • อนิเมะ TV says:

  หลังจาก The Celtic Warrior ได้หายไปหลังจากที่เจ้าตัวแยกกับ Cesaro ไป ตอนนี้สถานการณ์ของ Sheamus ก็ไม่ดีซะแล้วเมื่อ Wrestling Observer Newsletter ได้รายการว่า Sheamus กำลังจะเลิกปล้ำในปีนี้แล้ว

  ทั้งนี้ Sheamus เองก็มีอาการบาดเจ็บอยู่ระยะๆเนื่องจากเจ้าตัวเจ็บกระดูกโพรงสันหลังอักเสบรุมเร้าเจ้าตัวตลอดเวลาจนในที่สุด WWE ก็ไม่ให้เจ้าตัวปล้ำเดี่ยวอีกต่อไป

  สุขภาพของ Sheamus ก็ดูจะย่ำแย่ในช่วงนี้ โดยเขาต้องฝืนปล้ำทั้ง ๆ ที่บาดเจ็บกระดูกสันหลังระยะหนึ่งแล้ว มีการพูดคุยกันภายในเหมือนกันว่าเวลาของ The Celtic Warrior ในฐานะนักมวยปล้ำอาจจะเหลือไม่เกินปีนี้แล้ว WWE น่าจะใช้งาน Sheamus ในงานด้านอื่นเช่นเป็นโปรดิวซ์เซอร์ของ WWE 

  โดยอาการของโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบนั้นมีอาการแสดงออกได้ทั้งบริเวณหลังและขาเช่นเดียวกับโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนจะมีอาการเช่นปวด ชา หรือการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยมักอธิบายอาการปวดว่ามีอาการปวดหน่วง ขาหนัก ชาขา หรือรู้สึกเหมือนมีมดไต่ไปตามขา โดยเฉพาะเมื่อมีการเดินหรือยืนนานๆ และอาการมักบรรเทาได้ด้วยการก้มโค้งหลังหรือมีการนั่งพัก เนื่องจากในท่ายืนและท่าเดินนั้นโพรงประสาทจะแคบกว่าในท่าก้มโค้งหลัง ผู้ป่วยบางรายให้ประวัติว่าไม่สามารถเดินซื้อของนานๆ ได้ต้องมีการนั่งพักเป็นระยะๆ บางรายมีอาการมาก เพียงยืนอาบน้ำหรือแปรงฟันก็ทำให้เกิดอาการได้ ซึ่งอาการดังกล่าวเป็นอาการเดียวกันกับอาการที่ยุติอาชีพของ Edge และ Steve Austin

  ทั้งนี้ WWE เองก็อยากจะให้ Sheamus ปล้ำต่อแต่เพราะอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังที่ในตอนนี้มันลามไปถึงคอแล้วนั้นมันรุนแรงเกินไปแล้วจึงน่าจะต้องเลิกปล้ำไปในที่สุด

  ในตอนนี้ไม่มีการประกาศจาก WWE อย่างเป็นทางการในเรื่องดังกล่าว แต่คาดกันว่าเจ้าตัวน่าจะออกมาประกาศเลิกปล้ำด้วยวัย 41 ปีทั้งนี้ถ้าหากเจ้าตัวเลิกปล้ำจริง WWE ก็คงเก็บเจ้าตัวไว้เป็นโปรดิวซ์เซอร์ในอนาคต

 • [toastedroast] says:

  This show needs to Evolve into WWE's third brand, Use it for the under utilised talent that has not been featured on Smackdown or Raw, Extend the hours to feature them here, And give them storylines that can also work into PPV's

 • RobloxJailbreakGamer And more says:

  3:49 doesn’t that sound like a cheer from a wwe game from maybe 13 or 14 any except svr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *