Social media echo chambers | Michael Mathioudakis

Social media echo chambers | Michael MathioudakisSosiaalisen median kaikukammiot Tarkastelimme Twitter-käyttäjiä, jotka keskustelevat poliittisista aiheista erityisesti – Yhdysvaltoihin liittyen, esimerkiksi Obamacaresta tai asesääntelystä. Projektissa analysoimme noin 2,6 miljardia twiittiä. Twitter-käyttäjät toimivat oikeastaan kahdella tavalla osallistuessaan poliittisiin keskusteluihin. Ensin he tarkistavat, miten heidän kontaktinsa asemoituvat, – eli käytännössä mitä mieltä he ovat aiheesta. Toiseksi he ilmaisevat itseään, omia mielipiteitään ja kantojaan. Mielipiteet joita Twitter-käyttäjät vastaanottavat kontakteiltaan Twitterissä – muistuttavat pitkälti heidän omia kantojaan. Tämä luo tilanteen, jota kutsumme kaikukammioksi. Siinä keskustelun osanottajat päätyvät kuulemaan kannanottoja, – jotka ovat jo lähtökohtaisesti heidän omia mielipiteitään. Kyse on kaltevasta pinnasta, joka voi johtaa heimopolitiikkaan. Siinä oman puolen valinnalla on enemmän väliä – kuin perusteluilla, mielipiteillä tai tiedolla. Eräs asia, joka meidän täytyy vielä selventää, – on kuinka pitkälti Twitterissä analysoimamme keskustelut – heijastavat poliittisia keskusteluja, joita käydään muualla yhteiskunnassa. Edustavatko ne myös sitä, miten poliittiset keskustelut muotoutuvat ja toteutuvat – vaikkapa kahviloissa, kaduilla tai naapurustoissamme?

Author:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *